A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét ajánlattételnek.

Fogászati árlista Dental price list
Magyar English HUF
Konzultáció, RTG Consultation, X-ray
Konzultáció (szakorvosi vizsgálat + panoráma röntgen) Consultation (specialist examination + panoramic X-ray) 17 000 Ft
Szájsebészeti konzultáció (szakorvosi vizsgálat + panoráma röntgen) Oral surgery consultation (specialist examination + panoramic X-ray) 21 000 Ft
Fogszabályozás konzultáció (szakorvosi vizsgálat) Orthodontic consultation (specialist examination) 17 000 Ft
Fogszabályozás konzultáció (szakorvosi vizsgálat + panoráma röntgen + teleröntgen) Orthodontic consultation (specialist examination + panoramic X-ray + teleradiography) 25 000 Ft
Fogászati kontroll vizsgálat Dental check-up 12 000 Ft
Teleröntgen Teleradiography 9 500 Ft
Panoráma röntgen Panoramic x-ray 10 000 Ft
Intraorális röntgen Intraoral x-ray 8 000 Ft
CT felvétel CT 22 000 Ft
CT felvétel kiértékeléssel CT with evaluation 24 000 Ft
Fogászati góckutatás Dental Geodetic Surveys 18 000 Ft
Szájüregi szűrővizsgálat (ViziLite PRO készülékkel) Oral screening (with ViziLite PRO) 18 000 Ft
Kismama szűrés Screening for pregnant women 14 000 Ft
Szájhigiénia Oral hygiene
Fogkőeltávolítás ívenként Calculus removal per arch 15 000 Ft
Professzionális tisztítás, fogkőeltávolítás Professional cleaning, scaling 27 000 Ft
Sópolirozás / ívenként Salt polishing / Per arch 14 000 Ft
Dentalhigiénés csomag Dental hygiene package 29 000 Ft
Szájhigiénés szaktanácsadás és egészségnevelés oral hygiene consultation and health education 17 000 Ft
Polírozás Polishing 10 000 Ft
Fogfehérítés rendelői Teeth whitening clinics 120 000 Ft
Belső fogfehérítés Endo bleaching 26 500 Ft
Fogfehérítés otthoni szett Tooth whitening home kit 76 000 Ft
Subgingivalis depurálás állcsontonként Subgingival depuration per jawbone 31 000 Ft
Fogékszer Tooth jewelery 27 000 Ft
Konzerváló fogászat Conservative dentistry
Fognyaki érzékenység csökkentése Tooth cervical reduction of sensitivity 17 000 Ft
Cement tömés Cement filling 16 000 Ft
Üvegionomer cement tömés Glassionomer cement filling 22 000 Ft
Gyógyszeres alábélelés Medicated relining 8 000 Ft
Üvegszálas alábélelés Fiberglass relining 15 000 Ft
Ideiglenes tömés Temporary filling 14 500 Ft
Hosszútávú ideiglenes tömés Long-term temporary filling 17 000 Ft
Kompozit élpótlás Composite edge replacement 28 500 Ft
Kompozit nyaki tömés Composite neck filling 29 500 Ft
Kompozit front tömés Composite front filling 31 000 Ft
Kompozit premoláris tömés Composite premolar filling 34 000 Ft
Kompozit moláris tömés Composite molar filling 36 000 Ft
Barázda zárás Groove closure 21 000 Ft
Tejfog tömés Deciduous tooth filling 22 000 Ft
Endodoncia Endodontics
Tejfog trepanálás Deciduous tooth trepanning 17 000 Ft
Gyökértömés eltávolítás Root canal removal 27 000 Ft
Gépi gyökérkezelés 1 cs. Mechanical root canal treatment (1 canal) 34 000 Ft
Gépi gyökérkezelés 2 cs. Mechanical root canal treatment (2 canal) 37 500 Ft
Gépi gyökérkezelés 3 cs. Mechanical root canal treatment (3 canal) 39 000 Ft
Gyógyszeres átöblítés Medicinal flushing 15 000 Ft
Gyökértömés 1 cs. Root canal filling (1 canal) 30 000 Ft
Gyökértömés 2 cs. Root canal filling (2 canals) 33 500 Ft
Gyökértömés 3 cs. Root canal filling (3 canals) 35 500 Ft
Fogpótlás Prosthetics
Korona hosszabbítás lézerrel Laser crown lenthening 33 000 Ft
Csonkfelépítés Build-up 20 000 Ft
Csonkfelépítés üvegszálas csappal Build-up (fiberglass post) 41 000 Ft
Öntöttcsapos műcsonk Cast iron spigot 36 000 Ft
Fém-kerámia korona preparálás Metal-ceramic crown preparation 40 000 Ft
Fém-kerámia korona átadás Delivery of metal-ceramic crown 40 000 Ft
Fém kerámia korona implantátumra Metal-ceramic crown for implant 80 000 Ft
Cirkon korona preparálás Zircon crown preparation 49 000 Ft
Cirkon korona átadás Delivery of zircon crown 49 000 Ft
Cirkon korona implantátumra Zircon crown for implant 98 000 Ft
Kompozit onlay preparálás Composite onlay preparation 39 000 Ft
Kompozit onlay átadás Delivery of composite onlay 39 000 Ft
Kerámia onlay preparálás Ceramic onlay preperation 46 000 Ft
Kerámia onlay átadás Delivery of ceramic onlay 46 000 Ft
Kompozit overlay preparálás Composite overlay preparation 40 500 Ft
Kompozit overlay átadás Delivery of composite overlay 40 500 Ft
Kerámia overlay preparálás Ceramic overlay preparation 48 000 Ft
Kerámia overlay átadás Delivery of ceramic overlay 48 000 Ft
Kompozit inlay preparálás Composite inlay preparation 36 000 Ft
Kompozit inlay átadás Delivery of composite inlay 36 000 Ft
Kerámia inlay preparálás Ceramic inlay preparation 44 000 Ft
Kerámia inlay átadás Delivery of ceramic inlay 44 000 Ft
Cirkon inlay preparálás Zircon inlay preparation 40 000 Ft
Cirkon inlay átadás Delivery of zircon inlay 40 000 Ft
Empress betét Empress insert 87 000 Ft
Préskerámia korona Pressed ceramic cown 110 000 Ft
Direkt kompozit héj / fog Direct composite veneer/ tooth 67 000 Ft
Indirekt kerámia héj / fog Indirect ceramic veneer/ tooth 110 000 Ft
Sügősségi híd visszaragasztás Emergency brige regrowth 33 000 Ft
Sürgösségi korona visszaragasztás / db Emergency crown regrowth/db 26 000 Ft
Híd eltávolítás Bridge removal 70 000 Ft
Korona eltávolítás Crown removal 12 000 Ft
Héj visszaragasztás Peel back bonding 24 000 Ft
Ideiglenes korona rendelői Temporary crown surgery 21 000 Ft
Ideiglenes korona fogtechnika Temporary crown dental technique 32 000 Ft
Klipsz 3 fogig Clips (for 3 teeth) 50 000 Ft
Peek lemez Peek Base 135 000 Ft
Teljes kivehető fogpótlás (állcsontonként) Complete removable prothesis (per jawbone) 200 000 Ft
Fogsor alábélelés / állcsont Denture relining/ jawbone 38 000 Ft
Szájsebészet Oral surgery
Fogeltávolítás Tooth extraction 28 000 Ft
Fogeltávolítás feltárással Tooth extraction by exploration 45 500 Ft
Bölcsességfog eltávolítás Wisdom tooth removal 39 500 Ft
Bölcsességfog eltávolítás sebészi feltárással Wisdom tooth removal with surgical excision 52 000 Ft
Radix eltávolítás Radix extraction 35 500 Ft
Retineált fog felszabadítása Release of a retained tooth 58 000 Ft
Sinus zárás Sinus closure 44 500 Ft
Sinus lift Sinus lift 199 000 Ft
Belső sinus lift Internal sinus lift 98 000 Ft
Gyökércsúcs eltávolítás sebészi úton Root apex amputation by surgery 56 000 Ft
Incisio Incisio 17 500 Ft
Ciszta eltávolítás Cyst removal 29 500 Ft
Szövettan / minta Textiles / sample 16 000 Ft
Csontkorrekció Bone correction 30 500 Ft
Lágyrész műtét (kis) Soft tissue surgery (small) 26 000 Ft
Lágyrész műtét (nagy) Soft tissue surgery (major) 33 500 Ft
Sebellátás, utókezelés Wound care, aftercare 15 000 Ft
Csontpótlás (csontátültetés) Bone replacement (bone grafting) 170 000 Ft
Mucogingivalis sebészet/gingiva plasztika Mucogingival surgery/gingivoplasty 79 000 Ft
Nobel Biocare Active implantátum Nobel Biocar Active implant 300 000 Ft
Nobel Biocare Parallel CC implantátum Nobel Biocar Parallel CC implant 240 000 Ft
Nobel Biocare Replace CC implantátum Nobel Biocar Replace CC implant 240 000 Ft
Nobel Biocare csavarozható felépítmény/db Nobel Biocare screw body/piece 74 000 Ft
Nobel Biocare cementezett felépítmény/db Nobel Biocare cemented body/piece 143 000 Ft
Periimplantitis kezelése műtétileg Periimplantitis surgery 45 000 Ft
Implantátum felszabadítás Implant release 36 000 Ft
NeoBiotech implantátum NeoBiotech implant 165 000 Ft
NeoBiotech felépítmény NeoBiotech body 70 000 Ft
Fém kerámia korona implantátumra Metal-ceramic crown for implant 81 000 Ft
Cirkon korona implantátumra Zircon crown for implant 98 000 Ft
Parodontológia Periodontology
Nyálkahártya kezelés Mucosal treatment 17 000 Ft
Ínykezelés Gum treatment 15 000 Ft
Lézeres tasakkezelés Laser gum pocket treatment 19 000 Ft
Tasakkezelés Pocket treatment 17 000 Ft
Afta kezelés Afta treatment 16 000 Ft
Nyitott curettage / fog Open curettage / tooth 38 500 Ft
Nyitott curettage / kvadrásonként Open curettage / per quadrant 85 000 Ft
Zárt curettage / fog Closed curettage / tooth 19 000 Ft
Zárt curettage / kvadrásonként Closed curettage / per quadrant 59 000 Ft
GBT irányított biofilm terápia – orvos által (teljes szájkezelés)       EMS guided biofilm therapy – by a doctor 43 000 Ft
GBT irányított biofilm terápia – perioflow EMS guided biofilm therapy – perioflow 45 000 Ft
GBT irányított biofilm terápia – implantátum kezelés orvos által EMS guided biofilm therapy – implant treatment by a doctor 46 000 Ft
Subgingivalis küret foganként Subgingivalis curette per tooth      17 000 Ft
Subgingivalis küret állcsontonként Subgingival curette per jawbone      65 000 Ft
Subgingivalis depurálás állcsontonként Subgingival depuration per jawbone 31 000 Ft
Probiotikumos tasakkezelés Probiotic pocket treatment 35 000 Ft
Fix sínezés foganként Fixed rails per tooth 29 000 Ft
Fogszabályozás Orthodontics
Lenyomatvétel, szakorvosi számítás Impression taking, specialist calculation 28 000 Ft
Porcelán fogszabályzó készülék 1 fogívre Porcelain braches for 1 arch 299 000 Ft
Fém fogszabályzó készülék 1 ívre Metal braces for 1 arch 220 000 Ft
Fém Brekett visszaragasztása Metal Breket bonding 12 000 Ft
Aktiválás Activation 19 900 Ft
Aktiválás 2 ív Activation 2 arch 26 500 Ft
fém ív csere 1 állkapocs Activation + metal arch replacement 1 jaw 3 000 Ft
fehér ív csere per Activation + white arch replacement 1 jaw 6 000 Ft
Ragasztott belső retainer Glued inner retainer 42 000 Ft
Kivehető fogszabályzó készülék Removable braces 84 000 Ft
Porcelán brekett visszaragasztás Porcelain brekett bonding 15 000 Ft
Fogszabályzó levétele / állkapocs Removal of braces / jaw 35 000 Ft
Kivehető éjszakai sín / állkapocs Removable night splint/ jaw 40 000 Ft
Frankel készülék Frankel appliance 150 000 Ft
Tágító csavarás 1 állkapocs Expansion screw twist 1 jaw 69 000 Ft
Tágító csavarás 2 állkapocs Expansion screw twist 2 jaw 125 000 Ft
Bioaligner tervezés Bioaligner design 64 000 Ft
Bioaligner sín / db Bioaligner splint/ piece 49 000 Ft
Harapásemelő Bite lift 38 000 Ft
Damon önligírozó fém fogszabályzó készülék 1 ívre Damon Self-ligating metal braces for 1 arch 285 000 Ft
Damon önligírozó esztétikus fogszabályozó készülék 1 ívre Damon Self-ligating aesthetic braces for 1 arch 345 000 Ft
Myobrace (kivehető készülék gyerek) Mayobrace (removable device for children) 80 000 Ft
Trainer (kivehető készülék) Trainer (removable device) 68 000 Ft
Hyrax (rögzített készülék felső, tágításra) Hyrax (fixed device upper, for dilatation) 80 000 Ft
Bimaxilláris készülék ( Hansa ) Bimaxillar device (Hansa) 150 000 Ft
Gyermekfogászat Children's dentistry
Gyermekfogorvosi kontroll Dental check-up for children 12 000 Ft
Tejfog tömés 1 felszín Milk tooth filling 1 surface 18 000 Ft
Tejfog tömés 2 felszín Milk tooth filling 2 surface 22 000 Ft
Tejfog elcsiszolása, impregnálás Grinding and impregnation of milk tooth 10 000 Ft
Barázdazárás (tejfog) Groove closing (milk tooth) 17 000 Ft
Barázdazárás maradó fog Groove closing (remaining tooth) 22 000 Ft
Kiterjesztett barázdazárás Extended groove closing 24 000 Ft
Tejfog trepanálás Milk tooth trepanning 15 000 Ft
Tejfog trepanálás, gyökérkezelés Teeth trephination, root canal treatment 20 000 Ft
Tejfog eltávolítás Milk tooth removal 16 000 Ft
Komplikált tejfog eltávolítás Complicated milk tooth removal 18 000 Ft
Szájhigiéniai kezelés gyerekeknek (fogkőeltávolítás) Oral hygiene treatment for children (plaque removal) 20 000 Ft
Tejfog restaurálás ( korona használatával) Milk tooth replacement (with crown) 45 000 Ft
Elszíneződés eltávolítása Discolouration removal 22 000 Ft
Szájhigiéniai tanácsadás gyerekeknek Oral hygiene advice for children 15 000 Ft

 

Translate