A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét ajánlattételnek.

Fogászati árlista Dental price list
Magyar English HUF
Konzultáció, RTG Consultation, X-ray
Konzultáció Consultation 17 000 Ft
Szájsebészeti Konzultáció Oral surgery consultation 21 000 Ft
Fogszabályozás konzultáció Orthodontics consultation 23 000 Ft
Fogászati kontroll vizsgálat Dental check-up 12 000 Ft
Panoráma röntgen Panoramic x-ray 10 000 Ft
Intraorális röntgen Intraoral x-ray 8 000 Ft
CT felvétel CT 20 000 Ft
CT felvétel kiértékeléssel CT with evaluation 23 000 Ft
Szájhigiénia Oral hygiene
Fogkőeltávolítás ívenként Calculus removal per arch 12 000 Ft
Professzionális tisztítás, fogkőeltávolítás Professional cleaning, scaling 25 000 Ft
Sópolirozás / ívenként Salt polishing / Per arch 10 000 Ft
Polírozás Polishing 6 000 Ft
Fogfehérítés rendelői Teeth whitening clinics 120.000 Ft
Belső fogfehérítés Endo bleaching 18 000 Ft
Fogfehérítés otthoni szett Tooth whitening home kit 60.000 Ft
Fogékszer Tooth jewelery 15 000 Ft
Konzerváló fogászat Conservative dentistry
Fognyaki érzékenység csökkentése Tooth cervical reduction of sensitivity 10 000 Ft
Cement tömés Cement filling 15 000 Ft
Üvegionomer cement tömés Glassionomer cement filling 18 000 Ft
Gyógyszeres alábélelés Medicated relining 8 000 Ft
Üvegszálas alábélelés Fiberglass relining 11 000 Ft
Ideiglenes tömés Temporary filling 9 000 Ft
Hosszútávú ideiglenes tömés Long-term temporary filling 12 000 Ft
Kompozit élpótlás Composite edge replacement 23 000 Ft
Kompozit nyaki tömés Composite neck filling 19 000 Ft
Kompozit front tömés Composite front filling 23 000 Ft
Kompozit premoláris tömés Composite premolar filling 25 000 Ft
Kompozit moláris tömés Composite molar filling 27 000 Ft
Barázda zárás Groove closure 16 000 Ft
Tejfog tömés Deciduous tooth filling 12 000 Ft
Endodoncia Endodontics
Tejfog trepanálás Deciduous tooth trepanning 12 000 Ft
Gyökértömés eltávolítás Root canal removal 25 000 Ft
Kézi gyökérkezelés 1 cs. Manual root canal treatment (1 canal) 26 000 Ft
Kézi gyökérkezelés 2 cs. Manual root canal treatment (2 canal) 29 000 Ft
Kézi gyökérkezelés 3 cs. Manual root canal treatment (3 canal) 31 000 Ft
Gépi gyökérkezelés 1 cs. Mechanical root canal treatment (1 canal) 30 000 Ft
Gépi gyökérkezelés 2 cs. Mechanical root canal treatment (2 canal) 33 000 Ft
Gépi gyökérkezelés 3 cs. Mechanical root canal treatment (3 canal) 35 000 Ft
Gyógyszeres átöblítés Medicinal flushing 12 500 Ft
Ideiglenes gyógyszeres gyökértömés /csatorna Permanent medicated root canal filling /canal 8 500 Ft
Gyökértömés 1 cs. Root canal filling (1 canal) 27 000 Ft
Gyökértömés 2 cs. Root canal filling (2 canals) 29 000 Ft
Gyökértömés 3 cs. Root canal filling (3 canals) 31 000 Ft
Fogpótlás Prosthetics
Lenyomati díj 14 000 Ft
Korona hosszabbítás lézerrel Laser crown lenthening 23 000 Ft
Csonkfelépítés Build-up 15 000 Ft
Csonkfelépítés üvegszálas csappal Build-up (fiberglass post) 41 000 Ft
Öntöttcsapos műcsonk Cast iron spigot 36 000 Ft
Fém-kerámia korona preparálás Metal-ceramic crown preparation 40 000 Ft
Fém-kerámia korona átadás Delivery of metal-ceramic crown 40 000 Ft
Fém kerámia korona implantátumra Metal-ceramic crown for implant 85 000 Ft
Cirkon korona preparálás Zircon crown preparation 45.000 Ft
Cirkon korona átadás Delivery of zircon crown 45.000 Ft
Cirkon korona implantátumra Zircon crown for implant 95 000 Ft
Kompozit onlay preparálás Composite onlay preparation 31.000 Ft
Kompozit onlay átadás Delivery of composite onlay 31 000 Ft
Kerámia onlay preparálás Ceramic onlay preperation 42.500 Ft
Kerámia onlay átadás Delivery of ceramic onlay 42.500 Ft
Kompozit overlay preparálás Composite overlay preparation 34.000 Ft
Kompozit overlay átadás Delivery of composite overlay 34 000 Ft
Kerámia overlay preparálás Ceramic overlay preparation 45.000 Ft
Kerámia overlay átadás Delivery of ceramic overlay 45.000 Ft
Kompozit inlay preparálás Composite inlay preparation 30 000 Ft
Kompozit inlay átadás Delivery of composite inlay 30 000 Ft
Kerámia inlay preparálás Ceramic inlay preparation 37.000 Ft
Kerámia inlay átadás Delivery of ceramic inlay 37.000 Ft
Cirkon inlay preparálás Zircon inlay preparation 38.000 Ft
Cirkon inlay átadás Delivery of zircon inlay 38.000 Ft
Empress betét Empress insert 67.000 Ft
Préskerámia korona Pressed ceramic cown 110.000 Ft
Direkt kompozit héj / fog Direct composite veneer/ tooth 67.000 Ft
Indirekt kerámia héj / fog Indirect ceramic veneer/ tooth 110 000 Ft
Sügősségi híd visszaragasztás Emergency brige regrowth 15 000 Ft
Sürgösségi korona visszaragasztás / db Emergency crown regrowth/db 12 000 Ft
Korona eltávolítás Crown removal 10 000 Ft
Korona visszaragasztás Crown regrowth 11 000 Ft
Héj visszaragasztás Peel back bonding 16 000 Ft
Ideiglenes korona rendelői Temporary crown surgery 10 000 Ft
Ideiglenes korona fogtechnika Temporary crown dental technique 15 000 Ft
Klipsz 1 foggal Clips (1 tooth) 24 000 Ft
Klipsz 2 foggal Clips (2 teeth) 30 000 Ft
Teljes kivehető fogpótlás (állcsontonként) Complete removable prothesis (per jawbone) 335 000 Ft
BPS teljes kivehető fogpótlás/állkapocs BPS compltete removable prosthesis/jaw 400 000 Ft
Fogtechnikai egyéni kanál Individual dental spoons 16 000 Ft
Fogsor alábélelés / állcsont Denture relining/ jawbone 29 000 Ft
Szájsebészet Oral surgery
Fogeltávolítás Tooth extraction 25 000 Ft
Fogeltávolítás feltárással Tooth extraction by exploration 35 000 Ft
Bölcsességfog eltávolítás Wisdom tooth removal 32 000 Ft
Bölcsességfog eltávolítás sebészi feltárással Wisdom tooth removal with surgical excision 40 000 Ft
Radix eltávolítás Radix extraction 30 000 Ft
Retineált fog felszabadítása Retained tooth release 45 000 Ft
Sinus zárás Sinus closure 30 000 Ft
Sinus lift Sinus lift 140 000 Ft
Gyökércsúcs eltávolítás sebészi úton Root apex amputation by surgery 40 000 Ft
Varrat eltávolítás Suture removal 8 000 Ft
Incisio Incisio 15 000 Ft
Ciszta eltávolítás Cyst removal 28 000 Ft
Alveolitis kezelése Treatment of alveolitis 12 000 Ft
Feltárás orthodontiai indikációval Exploration with orthodontic indication 30 000 Ft
Csontkorrekció Bone correction 26 000 Ft
Lágyrész műtét (kis) Soft tissue surgery (small) 23 000 Ft
Lágyrész műtét (közepes) Soft tissue surgery (medium) 28 000 Ft
Lágyrész műtét (nagy) Soft tissue surgery (large) 33 000 Ft
Mucogingivalis sebészet/gingiva plasztika Mucogingival surgery/gingivoplasty 70 000 Ft
Csontpótlás (belső sinus lift) Bone replacement (internal sinus lift) 80 000 Ft
Csontpótlás (külső sinus lift) Bone replacement (external sinus lift) 145 000 Ft
Csontpótlás (csontátültetés) Bone replacement (bone grafting) 160 000 Ft
Csontpótlás (extra) Bone replacement (extra) 200 000 Ft
Nobel Biocare Active implantátum Nobel Biocare Active implant 250 000 Ft
Nobel Biocare Parallel CC implantátum Nobel Biocare Parallel CC implant 200 000 Ft
Nobel Biocare Replace CC implantátum Nobel Biocare Replace CC implant 200 000 Ft
Nobel Biocare csavarozható felépítmény/db Nobel Biocare screw body/piece 64 000 Ft
Nobel Biocare cementezett felépítmény/db Nobel Biocare cemented body/piece 125 000 Ft
Implantátum felszabadítás Implant release 32 000 Ft
NeoBiotech implantátum NeoBiotech implant 145 000 Ft
NeoBiotech felépítmény NeoBiotech body 64 000 Ft
Fém kerámia korona implantátumra Metal-ceramic crown for implant 80 000 Ft
Cirkon korona implantátumra Zircon crown for implant 90 000 Ft
Parodontológia Periodontology
Nyálkahártya kezelés Mucosal treatment 12 000 Ft
Ínykezelés / Ínykorrekció Gum treatment / gum correction 10 000 Ft
Lézeres tasakkezelés Laser gum pocket treatment 17 500 Ft
Tasakkezelés Pocket treatment 15 000 Ft
Afta kezelés Afta treatment 7 000 Ft
Nyitott curettage / fog Open curettage / tooth 11 000 Ft
Nyitott curettage / kvadrásonként Open curettage / per quadrant 69 000 Ft
Zárt curettage / fog Closed curettage / tooth 16 000 Ft
Zárt curettage / kvadrásonként Closed curettage / per quadrant 51 000 Ft
Gingivectomia Gingivectomy 15 000 Ft
Fogszabályozás Orthodontics
Lenyomatvétel, szakorvosi számítás Impression taking, specialist calculation 13 000 Ft
Porcelán fogszabályzó készülék 1 fogívre Porcelain braches for 1 arch 264 000 Ft
Fém fogszabályzó készülék 1 ívre Metal braces for 1 arch 195 000 Ft
Fém Brekett visszaragasztása Metal Breket bonding 8 000 Ft
Aktiválás Activation 12 000 Ft
Aktiválás 2 ív Activation 2 arch 17 000 Ft
Aktiválás + fém ív csere 1 állkapocs Activation + metal arch replacement 1 jaw 16 000 Ft
Aktiválás + fém ív csere 2 állkapocs Activation + metal arch replacement 2 jaws 22 000 Ft
Aktiválás + fehér ív csere 1 állkapocs Activation + white arch replacement 1 jaw 18 000 Ft
Aktiválás + fehér ív csere 2 állkapocs Activation + white arch replacement 2 jaws 26 000 Ft
Ragasztott belső retainer Glued inner retainer 35 000 Ft
Kivehető fogszabályzó készülék Removable braces 65 000 Ft
Porcelán brekett visszaragasztás Porcelain brekett bonding 10 000 Ft
Fogszabályzó levétele / állkapocs Removal of braces / jaw 25 000 Ft
Kivehető éjszakai sín / állkapocs Removable night splint/ jaw 40 000 Ft
Frankel készülék Frankel appliance 138 000 Ft
Tágító csavarás 1 állkapocs Expansion screw twist 1 jaw 69 000 Ft
Tágító csavarás 2 állkapocs Expansion screw twist 2 jaw 125 000 Ft
Bioaligner tervezés Bioaligner design 65 000 Ft
Bioaligner sín / db Bioaligner splint/ piece 56 000 Ft
Harapásemelő Bite lift 34 000 Ft
Mayobrace (kivehető készülék gyerek) Mayobrace (removable device for children) 62 000 Ft
Trainer (kivehető készülék) Trainer (removable device) 42 000 Ft
Hyrax (rögzített készülék felső, tágításra) Hyrax (fixed device upper, for dilatation) 66 000 Ft
Bimaxilláris készülék ( Hansa ) Bimaxillar device (Hansa) 115 000 Ft